Her kan du se vores takstblad for 2018


 
ANLÆGSBIDRAG (forsyningsledning, stikledning, bidrag til hovedanlæg)
I. Forsyning af ejendomme i Uvelse og Lystrup byzoner
li. Forsyning af ejendomme udenfor Uvelse og Lystrup byzoner
Ill. Driftsbidrag og statsafgift
IV. Bidrag af særlig karakter

Hent seneste takstblad som PDF.